Skolas vēsture
Skolas vēsture

1992. gada 14. augusts

Tiek dibināta Kalnciema pilsētas sākumskola

2000. gads

Lēmums par sešgadīgās pamatskolas izveidošanu

2000. gads

Kalnciema pilsētas sākumskolai piešķirts Zemgales reģionālā VVS centra nosaukums

2001. gads

Pamatskolas izveidošana

2004. gads

Kalnciema pilsētas vidusskolas izveidošana

2005. gads

Apstiprina skolas karogu un logo

2007. gads

Kalnciema pilsētas vidusskolas 1. izlaidums

 2010. gads Skolas nosaukuma maiņa no "Kalnciema pilsētas vidusskola"  uz  "Kalnciema pagasta vidusskola"
 


Kontaktinformācija

Lielupes 21, Kalnciems,
LV-3016

E-pasts: kpvsk@inbox.lv

Telefoni:

Administrācija: 63069701
Grāmatvedība: 63069701
Fakss: 63069703

Apskatīt karti