Izlgītības programmas
Skolas piedāvātās izglītības programmas

Pamatizglītības programma
(programmas kods – 21011111; licencēta 2012. gada 22. jūnijā)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
(programmas kods – 31011011; licencēta 2010. gada 27. augustā);


Izglītības iestāde un programmas akreditētas 2008.gadā.

Skolas pašnovērtējuma ziņojums:

www.kpvsk.lv/files/pasnovertejums2014.doc
Pašvērtējuma ziņojums aktualizēts uz 2017.gada 1. septembri

 


Kontaktinformācija

Lielupes 21, Kalnciems,
LV-3016

E-pasts: kpvsk@inbox.lv

Telefoni:

Administrācija: 63069701
Grāmatvedība: 63069701
Fakss: 63069703

Apskatīt karti