skolotāji
skolotāji

Anita Klupša
         bioloģija (1.vieta rajonā)
         Skolēni izvirzīti uz valsts olimpiādi
         IZM atzinības raksts “Par ieguldījumu Eiropas Veselību veicinošo skolu projektā un demokrātiskas skolas attīstībā”
Līga Sokolova  
         politikas zinības (1.vieta rajonā)
         Skolēni izvirzīti uz valsts olimpiādi
         IZM atzinības raksts “Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Valsts politikas zinātnes 14. olimpiādei”
Nellija Švede  
         krievu valoda (svešvaloda)
         1. vieta rajonā;
          valstī zelta medaļa,
         izvirzīta uz starptautisko olimpiādi.
         IZM atzinības raksts “Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Valsts krievu valodas 16. olimpiādei”
Ilona Mellupa
         vizuālā māksla (1.,2.,3., vieta rajonā)
Ināra Kordjukova
         latviešu valoda (valsts valoda) 1. vieta rajonā
Irēna Markule
       latviešu valoda 2. vieta rajonā,
       izvirzīta uz valsts olimpiādi
       IZM atzinības raksts “Par nozīmīgu devumu izglītības attīstībā”
Austris Klupša
         grāmatas “Loģika vidusskolai” līdzautors;
         IZM atzinības raksts “Par ieguldījumu Eiropas Veselību veicinošo skolu projektā un demokrātiskas skolas attīstībā”
 


Kontaktinformācija

Lielupes 21, Kalnciems,
LV-3016

E-pasts: kpvsk@inbox.lv

Telefoni:

Administrācija: 63069701
Grāmatvedība: 63069701
Fakss: 63069703

Apskatīt karti