skolēni
skolēni

 

Ministru prezidenta atzinības raksts
par labiem sasniegumiem mācībās un aktīvu sabiedrisko darbu:

 • Kristīnei Tračumai    2007. gadā
 • Diānai Potjomkinai   2007. gadā
 • Asnatei Kažokai       2008. gadā
 • Kalvim Kažokam      2012. gadā
 • Sabīnei Miķelsonei   2013. gadā


Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs:


2013. - 2014. mācību gads

Didzis Lipšāns

 • Jelgavas un Ozolnieku novadu olimpiāde bioloģijā, dalība Valsts bioloģijas olimpiādē (skolotāja Anita Klupša);
 • Jelgavas un Ozolnieku novadu olimpiāde krievu valodā, uzaicināts uz Valsts olimpiādi(skolotāja Nellija Švede);
 • Jelgavas un Ozolnieku novadu olimpiāde fizikā (2. vieta) (skolotājs Andrejs Sālzirnis)
Marija Fjodorova
 • Jelgavas un Ozolnieku novadu olimpiāde matemātikā, uzaicināta uz Valsts olimpiādi (skolotāja Irina Vingre);
 • Jelgavas un Ozolnieku novadu olimpiāde krievu valodā (1. vieta) (skolotāja Nellija Švede)
 • Jelgavas un Ozolnieku novadu olimpiāde fizikā (1. vieta) (skolotājs Andrejs Sālzirnis)
 • Starptautiskā skolēnu matemātikas olimpiāde Lietuvā (skolotāja Irina Vingre)
Valērijs Savičs
 • Jelgavas un Ozolnieku novadu olimpiāde vēsturē (2. vieta) (skolotāja Līga Sokolova)
Līga Skudra
 • Dzejas lasījumi "Tikšanās pilī" (1. vieta) (skolotāja Irēna Markule)
Annija Runce
 • Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkurss (1.vieta) (skolotāja Ināra Kordjukova)
Anete Meijere
 • Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkurss (2.vieta) (skolotāja Andra Frišmane)
Elizabete Bukovska
 • Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkurss (1.vieta) (skolotāja Līga Bukovska)

Lasīt tālāk...
 


Kontaktinformācija

Lielupes 21, Kalnciems,
LV-3016

E-pasts: kpvsk@inbox.lv

Telefoni:

Administrācija: 63069701
Grāmatvedība: 63069701
Fakss: 63069703

Apskatīt karti