Intrešu izglītība
Skola piedāvā piecas interešu izglītības programmas:

Sporta programma

 • Florbols
Nodarbības:  pirmdienās  un piektdienās 15:00 (1. – 4. klašu grupa)
                        otrdienās 17:00 un ceturtdienās 16:00 (5. - 12. klašu grupa)
 
Vada :           sk. Artūrs
 • Šaha pulciņš (1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu grupas)
Nodarbības:  trešdienās 13:10 (1. – 4. klašu grupa); (14: 00 5. – 9. klašu grupa)
 
Vada :           sk. Tengizs

Mākslas programma

 • Floristikas studija (5. – 12. klašu grupa)
Nodarbības:  otrdienās 14: 00
vada              sk Ilona
 • Rokdarbu pulciņš (1. – 4. klašu grupa)
Nodarbības:  pirmdienās 12: 30
vada             sk Ilona
 • Vokālais ansamblis (1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu grupas)
Nodarbības: trešdienās 12: 30  (5. – 9. klašu grupa) 
                     ceturtdienās 12: 30  (1. – 4. klašu grupa)
vada           sk Līga
 •  Vizuālās mākslas pulciņš (1. – 4. klašu grupa)
Nodarbības:  otrdienās 13: 30
vada             sk Ilona

 Zināšanu padziļināšana

 • Žurnālistu pulciņš (5. – 12. klašu grupa)
Nodarbības:  piektdienās 16: 00
vada              sk Ilona
 • Jauniešu pulciņš “Līderis” (5. – 12. klašu grupa)
Nodarbības:  trešdienās 16: 00
vada              sk Nellija
 • Komerczinības (10. – 12. klašu grupa)
Nodarbības:  trešdienās 17: 30
vada              sk Irina
 • Profesionālā orientācija (9.klase)
Nodarbības:  otrdienās
vada              sk Vita
 • Profesionālā orientācija (12.klase)
Nodarbības:  piektdienās 14: 10
vada              sk Vita
 
 Deju programma
 • Mūsdienu dejas
 Nodarbības:     ceturtdienās 13: 10 (1. – 9. klašu grupa)  
vada              sk Ieva
 • Tautas dejas
 Nodarbības:     ceturtdienās 8: 50 (3. – 4. klases)  
vada              sk Ieva
 

 Teātra programma

 Teātra pulciņš (1. - 9. klašu grupas)

Nodarbības:  pirmdienās 15: 00
vada              sk Olga


  

 

 


Kontaktinformācija

Lielupes 21, Kalnciems,
LV-3016

E-pasts: kpvsk@inbox.lv

Telefoni:

Administrācija: 63069701
Grāmatvedība: 63069701
Fakss: 63069703

Apskatīt karti