Karjera
Kādu profesiju man izvēlēties?

Katrs sev kaut reizi ir uzdevis jautājumu: "Kādu profesiju man izvēlēties?" Profesionālās karjeras izvēle nozīmē gan uzmanīgu karjeras iespēju apsvēršanu, gan arī savu vērtību, interešu, stipro pušu un prasību pret dzīvi un darba apstākļiem apzināšanu.

Tāpēc jautājumu - "Kādas iespējas tiek piedāvātas?" pārveidosim par: "Kādas karjeras iespējas mani interesētu un būtu piemērotas manām spējām, vai saskanētu ar manām vērtībām un nebūtu pretrunā ar manu dzīves stilu?"

Kāpēc cilvēkus pieņem darbā? - Tāpēc, ka viņiem ir nepieciešamās prasmes un zināšanas.

Kāpēc cilvēki ir laimīgi savā darbā? -Tāpēc, ka viņu darbs ir saskaņā ar viņiem pašiem (vērtībām, interesēm, dzīves stila prasībām utt.) Tātad pašizpēte ir ļoti nozīmīgs solis karjeras plānošanā.

Tev ir iespēja iepazīt sevi, aizpildot 7 dažādus pašizpētes testus. Tie Tev palīdzēs labāk iepazīt sevi un noskaidrot to informāciju, kura nepieciešama pareiza lēmuma pieņemšanai.

Interešu tests palīdzēs noskaidrot kā Tu pavadi savu brīvo laiku. Vaļasprieki labi atspoguļo mūsu intereses. Iespējams, ka kāds no Taviem hobijiem kļūs par Tavu nākotnes profesiju.

Daudzveidīgā intelekta tests ļaus noskaidrot Tavas spējas. Ikvienam no mums ir atšķirīgs spēju kopums. Darbs, kurā mēs vislabāk varam izpaust savas spējas, sagādā mums prieku un gandarījumu.

Karjeras vērtību tests palīdzēs rast atbildes uz jautājumu par to, ko īsti Tu sagaidi no darba - kādam tam būtu jābūt, lai tas vislabāk atbilstu Tev.

Savukārt Personības testā Tev būs iespēja uzzināt, pie kura no sešiem personības tipiem piederi Tu un kā tas var ietekmēt Tavu profesijas izvēli.

Dažreiz mēs savu profesiju izvēlamies pēc tā, kādas vajadzības mums ir aktuālas šajā brīdī. Iepazīsties ar tām aizpildot Motivācijas testu!

Darba vides izvēles testā Tu noskaidrosi, cik nozīmīgi Tavā izvēlē ir tādi faktori kā darba apstākļi, klimats, attālums līdz darbavietai vai atmosfēra kolektīvā.

Bet varbūt, ka izvēlēties studiju virzienu un ar to saistīto profesiju Tev palīdzēs tests Kāds ir Tavs mīļākais mācību priekšmets? Šajā testā Tev jāpadomā un jānovērtē ne tikai tie mācību priekšmeti, kurus Tu mācies, bet arī tie, kurus Tu dažādu iemeslu dēļ vēl neesi apguvis.

Diemžēl neviens tests nav nevainojams un neviens arī nevar izlemt Tavā vietā, tāpēc rūpīgi apdomā iegūto informāciju un izsver visus plusus un mīnusus.

Veiksmīgu karjeras izvēles ceļu!

Soļo šādi:  www.niid.lv – saturs – karjeras izvēles testi
 


Kontaktinformācija

Lielupes 21, Kalnciems,
LV-3016

E-pasts: kpvsk@inbox.lv

Telefoni:

Administrācija: 63069701
Grāmatvedība: 63069701
Fakss: 63069703

Apskatīt karti